Vrátenie tovaru | Zlatý darček

Vrátenie tovaru

Príloha č. 1: Reklamačný lístok
Meno a priezvisko Kupujúceho: ......................................................................................................
Adresa Kupujúceho: .........................................................................................................................
Telefón: ..............................................................................................................................................
E-mailová adresa: .............................................................................................................................
Druh tovaru:.......................................................................................................................................
Zakúpený dňa: .......................... Cena: .................... Číslo objednávky: ...............................................
Faktúra číslo:....................................................................................................................................
Dôvod reklamácie, popis vady:
................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ........................................
Kupujúcim uplatňovaný spôsob vybavenia reklamácie (v prípade, ak sa reklamácia preukáže ako opodstatnená):
................................................................................................................................................ ......................
Konečné doriešenie reklamácie (vypĺňa Predávajúci; uvedená informácia sa vyplní pri uplatnení reklamácie v prípade, ak je reklamácia vybavená ihneď na mieste – , resp. ihneď po doručení vadného tovaru Predávajúcemu, alebo až potom, čo bude o reklamácií rozhodnuté na základe odborného posúdenia):

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.......................................
Podpis Kupujúceho: .........................
Podpis Predávajúceho (príp. zodpovedného pracovníka): .........................

Príloha č. 2: Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu: Zuzana Shini Make Up s.r.o., Námestie slobody 1901, 020 01 Púchov, E-mail: info@shinimakeup.sk
Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar .............................., objednaný na základe objednávky č.: ............................ zo dňa: ..........................
Meno a priezvisko Kupujúceho: ..................................................................................... Adresa Kupujúceho: ......................................................................................................
V prípade platby na dobierku súhlasím s poukázaním peňažných prostriedkov na bankový účet IBAN: .........................................................................................................
Podpis Kupujúceho: .......................... (iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe) Dátum: ..........................


doprava nad 70 Eur ZDARMA
možnosť osobného ODBERU
Kontakt

ZlatýDarček.sk, s.r.o.

Moravská 13
Púchov 020 01

info@zlatydarcek.sk

0917 856 310

Všeobecné obchodné podmienky
Čo ponúkame

Okrem výnimočných produktov u nás nájdete aj mnoho krabíc na balenie, týmto je u nás nákup darčekov jednoduchý - všetko nájdete na jednom mieste!

Veľkoobchod

V prípade záujmu o nákup z veľkoobchodu nás kontaktujte na náš email:

info@zlatydarcek.sk